Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 2

kr50.00

Hefte 2, 1979.

 

Forord.

Johanne Sandnes Evensen:          Takk og hyldest til Tokevann                                                                  9

Jørgen Løyte:                                  Husmannstida.                                                                                           15

Trygve Fosstveit:                            Kven skreiv Gråtopp-visa?                                                                       25

Eivind Lenes:                                   Minner.                                                                                                        31

Gunvald Tveit:                                Stubber fra Kroken.                                                                                  34

Astrid Sageie:                                  Den første bilen i Kjosen.                                                                        40

Torleiv Lia:                                       Et minne for livet.                                                                                     41

Olav J. Grave:                                  Om ein bygdeoriginal – og om snøstormen

som møtte tri mann på villheia.                                                            42

Karl Øvretveit:                                 Litt av soga om Skjeggfoss i Tørdal                                                       48

Tor O. Gautefald:                           Skjerra.                                                                                                         50

Åsulf E. Tveit:                                  Då ”røverane” gjorde det utrygt i Kjosen.                                          55

Martha Øverland:                          Eit juleminne for 65 år siden.                                                                 57

Tomine Haugland:                         Konfirmasjonsskoa.                                                                                   59

Edith Kåsa:                                       Den gamle stua.                                                                                        62

Hans Ringnes:                                 Det er forskjell mot før i tida.                                                                64

Haakon Wefald:                             Ved Dyvikvarden (Sjåen).                                                                        66

Jens Skjelbred:                                Den vesle stova.                                                                                        69

Simen Tørnes:                                 Gudsfrykt og flid -Tanker ved en gravstein.                                        70

Aslak Aase:                                      Andreas Dalane, Tørdal .                                                                         74

Karl Øvretveit:                                 Eit koselig minne og litt til.                                                                     79

Dag Straume:                                  Diplomatarium Norvegicum –

Det eldste dokument fra Drangedal                                                     81

Jørgen T. Kaasa:                             Minner.                                                                                                        87

Tor O. Gautefald:                           Vardøger, spøkeri og overnaturlige ting.                                            91

Knut Haugane:                                Då hjuringane såg bjønnen tok sau.                                                     101

Karsten Sletta:                                Ei lita reiseskildring frå Kjosen i 1914                                                   103

Knut H. Strand:                               Monsjuren som kom til Drangedal og ble 1759 gift med prestedatteren Olava Meldal.                                                                105

Magnhild Andrea Bergane:         Nokre gilde minner.                                                                                 112

Jørgen Aasen:                                 Et stort snøfall.                                                                                          113

Clara M. Oberg:                              Nybyggerne i Amerika. Om familiene Sollie og Lensegrav.               114

Magnus Wefald:                             Familien Wefalds historie                                                                       123

 

 

Kategori:

Beskrivelse

Hefte 2, 1979.

 

Forord.

Johanne Sandnes Evensen:          Takk og hyldest til Tokevann                                                                  9

Jørgen Løyte:                                  Husmannstida.                                                                                           15

Trygve Fosstveit:                            Kven skreiv Gråtopp-visa?                                                                       25

Eivind Lenes:                                   Minner.                                                                                                        31

Gunvald Tveit:                                Stubber fra Kroken.                                                                                  34

Astrid Sageie:                                  Den første bilen i Kjosen.                                                                        40

Torleiv Lia:                                       Et minne for livet.                                                                                     41

Olav J. Grave:                                  Om ein bygdeoriginal – og om snøstormen

som møtte tri mann på villheia.                                                            42

Karl Øvretveit:                                 Litt av soga om Skjeggfoss i Tørdal                                                       48

Tor O. Gautefald:                           Skjerra.                                                                                                         50

Åsulf E. Tveit:                                  Då ”røverane” gjorde det utrygt i Kjosen.                                          55

Martha Øverland:                          Eit juleminne for 65 år siden.                                                                 57

Tomine Haugland:                         Konfirmasjonsskoa.                                                                                   59

Edith Kåsa:                                       Den gamle stua.                                                                                        62

Hans Ringnes:                                 Det er forskjell mot før i tida.                                                                64

Haakon Wefald:                             Ved Dyvikvarden (Sjåen).                                                                        66

Jens Skjelbred:                                Den vesle stova.                                                                                        69

Simen Tørnes:                                 Gudsfrykt og flid -Tanker ved en gravstein.                                        70

Aslak Aase:                                      Andreas Dalane, Tørdal .                                                                         74

Karl Øvretveit:                                 Eit koselig minne og litt til.                                                                     79

Dag Straume:                                  Diplomatarium Norvegicum –

Det eldste dokument fra Drangedal                                                     81

Jørgen T. Kaasa:                             Minner.                                                                                                        87

Tor O. Gautefald:                           Vardøger, spøkeri og overnaturlige ting.                                            91

Knut Haugane:                                Då hjuringane såg bjønnen tok sau.                                                     101

Karsten Sletta:                                Ei lita reiseskildring frå Kjosen i 1914                                                   103

Knut H. Strand:                               Monsjuren som kom til Drangedal og ble 1759 gift med prestedatteren Olava Meldal.                                                                105

Magnhild Andrea Bergane:         Nokre gilde minner.                                                                                 112

Jørgen Aasen:                                 Et stort snøfall.                                                                                          113

Clara M. Oberg:                              Nybyggerne i Amerika. Om familiene Sollie og Lensegrav.               114

Magnus Wefald:                             Familien Wefalds historie                                                                       123