Gamle ferdselsveier i Drangedal

kr275.00

Den lille boka om ferdselsveiane i Drangedal har blitt til gjennom fleire år, med lengre opphold av forskjellige årsaker.

Teksten er skrevet av Øystein Røsvik i samarbeid med Halvor T. Nordbø, Karl Tveit Espeland og Håvard Hagen som har tatt seg av kart.

Litt av hvert om hendelser langs de forskjellige strekningane er forsøkt tatt med, også om skysstasjoner og generelt lovverk.

Dette er ikkje et historisk verk, men ein enkel beskrivelse om veier og forhold i eldre tid.

Pris kr.275. Tilsendt i posten kommer et tillegg på kr.100 for porto og ekspedisjon.

Innholdsfortegnelse
Ferdselsveier i Drangedal 4
Historisk bakgrunn – litt om lovverk, lengdemål og skysstasjoner 6
Kjosen – med Singusdal som utgangspunkt 12
Kjosen – frå Singusdal til Eikåsen 17
Lensegrav om Eikåsen til Bø kjørke 23
Lensegrav til Åkre – Nås og mot Landsmarka 33
Nås – Solberg 47
Straume – Prestestranna 51
Straume – Henseid Kilebygda 58
Henneseid – Sannes til Herre 70
Kroken – frå Garegrenda, Måbekk, Voje til Prestestranna 78
Hauglandsgrenda til Bjønnustad og Jysereid til Bjønnustad 86
Jysereid og østover 93
Litt oppsummering om veiane sør for Prestestranna 95
Prestestranna – Tørdal 98
Bø kjørke, nord og vestover 103
Litt om heiområdene i øvre del av Tørdal 105
Kilder og etterord 110

Kategori: