Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 10

kr50.00

Hefte 10, 1987

Forord

Karl Øvretveit:                                 Eg vil gå sakte her                                                                                     9

Olav T. Naas:                                   Har det vore Kjørke i øvre Kjosen?                                                        10

Olav T. Naas:                                   I prestens fotspor?                                                                                   20

Aasulf Tveit:                                    Barbro – Tankar frå Aldersheimen                                                         38

Simen Tørnes:                                 Litt om Barbro                                                                                            40

Bjarne Kleiva:                                  Då Lonedammen braut seg                                                                    42

Halvor Nesland:                              Namsostesene                                                                                           44

Astrid Sageie:                                  Eit verkeleg eventyr                                                                                  47

Dag Straume:                                  Landkommisjonen 1661, noen kommentarer                                    57

Jon Straume:                                   Landkommisjonen 1661, Gårdens brukere, eiere og herligheter               59

Gudmund Clemensen:                  Litt mer om soppekarane                                                                        76

Gudmund Clemensen:                  Katta Klo                                                                                                      78

Per Naas:                                         Tomas Bergane                                                                                          80

Stian Henneseid:                             Formannskapslovene 1837.

Det kommunale sjølvstyret i Drangedal                                              86

Alv P. Lauvstad:                              Om Hallvard Gråtopp                                                                               111

Øyvind T. Gulliksen:                       Kort merknad til Wefald-boka                                                               126

Dag Straume:                                  Minner om ”Minner frå Drangedal”                                                     127

 

Kategori:

Beskrivelse

Hefte 10, 1987

Forord

Karl Øvretveit:                                 Eg vil gå sakte her                                                                                     9

Olav T. Naas:                                   Har det vore Kjørke i øvre Kjosen?                                                        10

Olav T. Naas:                                   I prestens fotspor?                                                                                   20

Aasulf Tveit:                                    Barbro – Tankar frå Aldersheimen                                                         38

Simen Tørnes:                                 Litt om Barbro                                                                                            40

Bjarne Kleiva:                                  Då Lonedammen braut seg                                                                    42

Halvor Nesland:                              Namsostesene                                                                                           44

Astrid Sageie:                                  Eit verkeleg eventyr                                                                                  47

Dag Straume:                                  Landkommisjonen 1661, noen kommentarer                                    57

Jon Straume:                                   Landkommisjonen 1661, Gårdens brukere, eiere og herligheter               59

Gudmund Clemensen:                  Litt mer om soppekarane                                                                        76

Gudmund Clemensen:                  Katta Klo                                                                                                      78

Per Naas:                                         Tomas Bergane                                                                                          80

Stian Henneseid:                             Formannskapslovene 1837.

Det kommunale sjølvstyret i Drangedal                                              86

Alv P. Lauvstad:                              Om Hallvard Gråtopp                                                                               111

Øyvind T. Gulliksen:                       Kort merknad til Wefald-boka                                                               126

Dag Straume:                                  Minner om ”Minner frå Drangedal”                                                     127