Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 9

kr50.00

Hefte 9, 1986

Forord

Jon Helge Bergane:                        Drangedal kommunes gjeldsordning                                                    9

Alv P. Lauvstad:                              Døme på at sogebøkene utfyller kvarandre                                       32

Dag Straume:                                  Kallsbøkene                                                                                                 35

Ole Meldal, presten:                      Drangedahls kalds situasjon og beskaffenhet befindes

saaledes. Oversatt fra gotisk skrift av Jon Straume.                         36

Jenny Jonskås:                                Frå dei gamle tider                                                                                    50

Gudmund Clemensen:                  Det var ein gong                                                                                        52

Olaf T. Løvåsdal:                             Et minne frå dei gode gamle dagar                                                      56

Astrid Sageie:                                  Mine første kalosjer                                                                                 59

Alv P. Lauvstad:                              Kva var jentenavnet til Gro Jonsdotter som var

gift med Jørgen Bjørnson Bustrak                                                         60

Jenny Jonskås:                                Det var slik det før i tida var                                                                   64

Karl Øvretveit:                                 Snart blir handa for stor                                                                          66

Olaf Skoglund:                                 Bestemor ”Eisa”                                                                                        67

Øyvind Rosland:                             Tørdal                                                                                                           69

Dag Straume:                                  Om bumerker                                                                                             72

Jon Straume:                                   Bumerker.  Avtegna og samla av Jon Straume                                   73

Jenny Jonskås:                                Grisen                                                                                                           90

Alv P. Lauvstad:                              Var det far eller son Ragnhild Ormsdotter

var gift med i sitt tredje ekteskap?                                                       92

Nils Heldal:                                      Heldalsberget                                                                                             95

Gudmund Clemensen:                  Stubbar                                                                                                        96

Halvor Lauvstad:                            Der skogen susar                                                                                       99

Dag Straume:                                  På spor etter den første drangedøl                                                      106

John Ytterbø:                                  Nils Andreas Olsen Brusli                                                                        121

Halvor Røsvik:                                 Pykje og Nåvar                                                                                           124

Jon Lauvstad:                                  Litt frå ein diskusjon i Drangedal heradstyre                                      125

 

Kategori:

Beskrivelse

Hefte 9, 1986

Forord

Jon Helge Bergane:                        Drangedal kommunes gjeldsordning                                                    9

Alv P. Lauvstad:                              Døme på at sogebøkene utfyller kvarandre                                       32

Dag Straume:                                  Kallsbøkene                                                                                                 35

Ole Meldal, presten:                      Drangedahls kalds situasjon og beskaffenhet befindes

saaledes. Oversatt fra gotisk skrift av Jon Straume.                         36

Jenny Jonskås:                                Frå dei gamle tider                                                                                    50

Gudmund Clemensen:                  Det var ein gong                                                                                        52

Olaf T. Løvåsdal:                             Et minne frå dei gode gamle dagar                                                      56

Astrid Sageie:                                  Mine første kalosjer                                                                                 59

Alv P. Lauvstad:                              Kva var jentenavnet til Gro Jonsdotter som var

gift med Jørgen Bjørnson Bustrak                                                         60

Jenny Jonskås:                                Det var slik det før i tida var                                                                   64

Karl Øvretveit:                                 Snart blir handa for stor                                                                          66

Olaf Skoglund:                                 Bestemor ”Eisa”                                                                                        67

Øyvind Rosland:                             Tørdal                                                                                                           69

Dag Straume:                                  Om bumerker                                                                                             72

Jon Straume:                                   Bumerker.  Avtegna og samla av Jon Straume                                   73

Jenny Jonskås:                                Grisen                                                                                                           90

Alv P. Lauvstad:                              Var det far eller son Ragnhild Ormsdotter

var gift med i sitt tredje ekteskap?                                                       92

Nils Heldal:                                      Heldalsberget                                                                                             95

Gudmund Clemensen:                  Stubbar                                                                                                        96

Halvor Lauvstad:                            Der skogen susar                                                                                       99

Dag Straume:                                  På spor etter den første drangedøl                                                      106

John Ytterbø:                                  Nils Andreas Olsen Brusli                                                                        121

Halvor Røsvik:                                 Pykje og Nåvar                                                                                           124

Jon Lauvstad:                                  Litt frå ein diskusjon i Drangedal heradstyre                                      125