Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 7

kr50.00

Hefte 7, 1984

 

Forord

Jon Helge Bergane:                        Bakgrunnen for den kommunaløkonomiske

krisa i Drangedal i mellomkrigstida                                                       9

Svenn Solberg:                                Et elveløp i Kroken                                                                                    28

Martha Sletta:                                Den første sykkelen min                                                                          39

Gunnar Eie:                                     Tømmerfløtning fra Henseid                                                                  41

Marie Straume:                               En syketransport                                                                                        44

Herborg Bustrak:                            Slik jeg minnes                                                                                           46

Karsten Sletta:                                Et minne frå 1913                                                                                     52

Halvor Lauvstad:                            Nerbø ved natt                                                                                          53

Gudmund Clemensen:                  Fotefar i dogg                                                                                            58

Øyvind Rosland:                             Skarken                                                                                                        60

Tor J. Bergane:                                Minneruner etter Andreas Kværnes                                                     66

Klaus Sandsodden d.e:                 Innlandsfiske i Canada                                                                             69

Tor O. Gautefald:                           Slåtteheiar                                                                                                   76

Stian Henneseid:                             Arbeid for betre tømmertransport i Tokevassdraget                       79

Clarence A. Clausen:                     En del av gamleklokkeren

Knut Jensen Stemmen`s etterkommere                                              88

Karl Straume:                                  Minner                                                                                                         98

Olaf T. Løvåsdal                              Gamle plassar i Ytre Kroken                                                                    103

Halvor Lauvstad:                            Å kjøre høy frå heia                                                                                  107

Gudmund Clemensen:                  Treullfabrikken på Merkebekk                                                               110

Fridthjof Lohne:                              Halvorskås                                                                                                   113

Jørgen Løyte:                                  Notater om Stor-Øygard og Lille-Øygarden                                        115

Karl Groven:                                    Om storflaumar i Tørdal                                                                          118

Nils Sandsodden:                            Eit barndomsminne                                                                                   120

Liv Brødsjø:                                      Gamle minner fra over 70 år siden                                                       122

Svend Halvor Svenseid:                 Kulturvernet i Drangedal                                                                         124

 

 

Kategori:

Beskrivelse

Hefte 7, 1984

 

Forord

Jon Helge Bergane:                        Bakgrunnen for den kommunaløkonomiske

krisa i Drangedal i mellomkrigstida                                                       9

Svenn Solberg:                                Et elveløp i Kroken                                                                                    28

Martha Sletta:                                Den første sykkelen min                                                                          39

Gunnar Eie:                                     Tømmerfløtning fra Henseid                                                                  41

Marie Straume:                               En syketransport                                                                                        44

Herborg Bustrak:                            Slik jeg minnes                                                                                           46

Karsten Sletta:                                Et minne frå 1913                                                                                     52

Halvor Lauvstad:                            Nerbø ved natt                                                                                          53

Gudmund Clemensen:                  Fotefar i dogg                                                                                            58

Øyvind Rosland:                             Skarken                                                                                                        60

Tor J. Bergane:                                Minneruner etter Andreas Kværnes                                                     66

Klaus Sandsodden d.e:                 Innlandsfiske i Canada                                                                             69

Tor O. Gautefald:                           Slåtteheiar                                                                                                   76

Stian Henneseid:                             Arbeid for betre tømmertransport i Tokevassdraget                       79

Clarence A. Clausen:                     En del av gamleklokkeren

Knut Jensen Stemmen`s etterkommere                                              88

Karl Straume:                                  Minner                                                                                                         98

Olaf T. Løvåsdal                              Gamle plassar i Ytre Kroken                                                                    103

Halvor Lauvstad:                            Å kjøre høy frå heia                                                                                  107

Gudmund Clemensen:                  Treullfabrikken på Merkebekk                                                               110

Fridthjof Lohne:                              Halvorskås                                                                                                   113

Jørgen Løyte:                                  Notater om Stor-Øygard og Lille-Øygarden                                        115

Karl Groven:                                    Om storflaumar i Tørdal                                                                          118

Nils Sandsodden:                            Eit barndomsminne                                                                                   120

Liv Brødsjø:                                      Gamle minner fra over 70 år siden                                                       122

Svend Halvor Svenseid:                 Kulturvernet i Drangedal                                                                         124