Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 6

kr50.00

Hefte 6, 1983

 

Forord

Dag Straume:                                  Tørdal kjørke                                                                                              9

Dag Straume:                                  Den gamle døpefonten fra Tørdal kjørke                                            12

Olav J. Grave:                                  Gammalt frå kyrkjelivet i Tørdal                                                            14

Dag Straume:                                  Kjørkesagn fra Tørdal                                                                               18

Dag Straume:                                  Jordskjelvet 23. oktober 1904                                                                25

Jon Magne Vrålstad:                      Guds menighet og dens virksomhet i Tørdal                                     29

Irene Haugland og Lovise Kaasa: Flyttesjau                                                                                                   45

Tor O. Gautefall:                             Klokker                                                                                                         47

Jostein Aure:                                   Fløtningsformannen Knut Elsbutangen til minne                              53

Gudmund Clemensen:                  ”Sveier”                                                                                                       56

Olav j. Skarpodde:                          Gode minner om smeden Johannes O. Lindgren                                             59

Astrid Sydtveit:                               Storflaumen i 1912                                                                                   61

Jørgen Løyte:                                  Noen utskrifter fra Diplomatorium Norvegicum

som angår Drangedal og Tørdal                                                            64

Halldor Heldal:                                Ei reise gjennom Drangedal i 1775                                                       69

Per Naas:                                         Farefull ferdsel – Ulykker etter vegane i farne tider                        78

Magnhild J. Bergane:                    Vår felles venn Petter                                                                               85

Gudmund Clemensen:                  Rømminga frå Gysereidheia                                                                    88

Ingeborg Sunde:                             Distriktslege Hanna Siewers Svendsen                                                 91

Ada Polak:                                        ”Allegorimesteren” – En kunstsnekker fra

nedre Telemark i 1700-årene                                                                 95

LOMKJENNMARSJEN

Liv Hegna:                                        Historia om et idrettslag                                                                          109

Olav T. Naas:                                   Om stader, folk og hendingar langs den lange løypa på Lomkjennmarsjen                                                          114

Per Naas:                                         Linnstann                                                                                                     139

 

Kategori:

Beskrivelse

Hefte 6, 1983

 

Forord

Dag Straume:                                  Tørdal kjørke                                                                                              9

Dag Straume:                                  Den gamle døpefonten fra Tørdal kjørke                                            12

Olav J. Grave:                                  Gammalt frå kyrkjelivet i Tørdal                                                            14

Dag Straume:                                  Kjørkesagn fra Tørdal                                                                               18

Dag Straume:                                  Jordskjelvet 23. oktober 1904                                                                25

Jon Magne Vrålstad:                      Guds menighet og dens virksomhet i Tørdal                                     29

Irene Haugland og Lovise Kaasa: Flyttesjau                                                                                                   45

Tor O. Gautefall:                             Klokker                                                                                                         47

Jostein Aure:                                   Fløtningsformannen Knut Elsbutangen til minne                              53

Gudmund Clemensen:                  ”Sveier”                                                                                                       56

Olav j. Skarpodde:                          Gode minner om smeden Johannes O. Lindgren                                             59

Astrid Sydtveit:                               Storflaumen i 1912                                                                                   61

Jørgen Løyte:                                  Noen utskrifter fra Diplomatorium Norvegicum som angår Drangedal og Tørdal                                                            64

Halldor Heldal:                                Ei reise gjennom Drangedal i 1775                                                       69

Per Naas:                                         Farefull ferdsel – Ulykker etter vegane i farne tider                        78

Magnhild J. Bergane:                    Vår felles venn Petter                                                                               85

Gudmund Clemensen:                  Rømminga frå Gysereidheia                                                                    88

Ingeborg Sunde:                             Distriktslege Hanna Siewers Svendsen                                                 91

Ada Polak:                                        ”Allegorimesteren” – En kunstsnekker fra nedre Telemark i 1700-årene                                                                 95

LOMKJENNMARSJEN

Liv Hegna:                                        Historia om et idrettslag                                                                          109

Olav T. Naas:                                   Om stader, folk og hendingar langs den lange løypa på Lomkjennmarsjen                                                          114

Per Naas:                                         Linnstann                                                                                                     139