Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 41

kr50.00

 

Bok 41, 2018

 

Redaktøren:                                     Forord                                                                                           5

Magne Vrålstad:                            Tante Tomine                                                                              7

Aud M. Vøllestad:                          Drukning på Oseidvannet                                                         11

Svenn Solberg:                                Noen minner fra landbruket i Kroken                                   22

Mari Lia:                                           Da Paul datt i vannet                                                                 27

Olav Henneseid:                             Drangedal travselskap                                                               30

Ursula Monsen:                                             Doktor Hanna                                                                              36

Bjørn Sollid:                                     Litt om Brynjulf Klasen Torsbulia                                            42

Arne Lauvhjell:                                Besøk i Kjosen etter 75 år                                                        50

Marie Grova Olsen:                       Barndomsminner fra Tråe                                                       56

Olaf Vogsland:                                Grensene telemark – Grenland                                               59

Erling M. Gudbrands:                     Tjærebrenning og fuglejakt                                                     62

Karin Helene Haukøya:                 Småepisoder fortalt av Alf Haukøya                                      64

Erling Sunde:                                   En spesiell biltur                                                                         69

May B. Odden:                                Da tippoldefar var på bjønnejakt                                            70

Kjell Tore Vogsland:                       I forfedrenes fotspor                                                                 73

Ove Haugland:                                Minner frå min barndom                                                          80

Hilde Langballe og

Nils Voje Johansen:                       Julefeiring på Voje og Setre                                                     86

Helge Øvretveit:                             Sydama og andre hjelpere på besøk                                     92

Else Helen Eliassen:                       Gamle historier fra Hestøya v/Vefald                                   96

Eilert Kvernes:                                 Tørdøler flytta ut og etablerte seg i byen                            101

Aud M. Vøllestad:                          Barndom på Prestøya                                                               104

Knut I. Oseid:                                  Lystring i Åkreelva i Kjosen:                                                     117

Tjostolv S. Elsbutangen:                Kragerølaget på weekendtur til Måbekk                              119

Astrid Sydtveit:                               To små fortellinger                                                                    122

Idar Haugen:                                   En liten historie om Kroken feavslag                                    124

Kjell Tore Vogsland:                       Da svenskene kom til bygda                                                    132

Magnus Jansen:                              Ved Elisfjell                                                                                  145

Kari Aurbekk Langmyr:                 Fortellinger fra oppveksten på Aurbekk                               150

Olav Ettestad:                                 Hell i uhell i Snartvannselva                                                     157

Olaf Vogsland:                                Tøffe damer i Drangedal, del II                                               159

Ingeborg Håstul:                             Amerikareisa                                                                                165

Bjørn Sollid:                                     Historia som ikkje ville bli glømt                                                           169

Aanund Lia:                                     Det var ein gong – Hva nå?                                                      172

Kategori:

Beskrivelse

 

Bok 41, 2018

 

Redaktøren:                                     Forord                                                                                           5

Magne Vrålstad:                            Tante Tomine                                                                              7

Aud M. Vøllestad:                          Drukning på Oseidvannet                                                         11

Svenn Solberg:                                Noen minner fra landbruket i Kroken                                   22

Mari Lia:                                           Da Paul datt i vannet                                                                 27

Olav Henneseid:                             Drangedal travselskap                                                               30

Ursula Monsen:                                             Doktor Hanna                                                                              36

Bjørn Sollid:                                     Litt om Brynjulf Klasen Torsbulia                                            42

Arne Lauvhjell:                                Besøk i Kjosen etter 75 år                                                        50

Marie Grova Olsen:                       Barndomsminner fra Tråe                                                       56

Olaf Vogsland:                                Grensene telemark – Grenland                                               59

Erling M. Gudbrands:                     Tjærebrenning og fuglejakt                                                     62

Karin Helene Haukøya:                 Småepisoder fortalt av Alf Haukøya                                      64

Erling Sunde:                                   En spesiell biltur                                                                         69

May B. Odden:                                Da tippoldefar var på bjønnejakt                                            70

Kjell Tore Vogsland:                       I forfedrenes fotspor                                                                 73

Ove Haugland:                                Minner frå min barndom                                                          80

Hilde Langballe og

Nils Voje Johansen:                       Julefeiring på Voje og Setre                                                     86

Helge Øvretveit:                             Sydama og andre hjelpere på besøk                                     92

Else Helen Eliassen:                       Gamle historier fra Hestøya v/Vefald                                   96

Eilert Kvernes:                                 Tørdøler flytta ut og etablerte seg i byen                            101

Aud M. Vøllestad:                          Barndom på Prestøya                                                               104

Knut I. Oseid:                                  Lystring i Åkreelva i Kjosen:                                                     117

Tjostolv S. Elsbutangen:                Kragerølaget på weekendtur til Måbekk                              119

Astrid Sydtveit:                               To små fortellinger                                                                    122

Idar Haugen:                                   En liten historie om Kroken feavslag                                    124

Kjell Tore Vogsland:                       Da svenskene kom til bygda                                                    132

Magnus Jansen:                              Ved Elisfjell                                                                                  145

Kari Aurbekk Langmyr:                 Fortellinger fra oppveksten på Aurbekk                               150

Olav Ettestad:                                 Hell i uhell i Snartvannselva                                                     157

Olaf Vogsland:                                Tøffe damer i Drangedal, del II                                               159

Ingeborg Håstul:                             Amerikareisa                                                                                165

Bjørn Sollid:                                     Historia som ikkje ville bli glømt                                             169

Aanund Lia:                                     Det var ein gong – Hva nå?                                                      172