Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 3

kr50.00

Hefte 3, 1980

”Fra dal til hei i Drangedal”. Av Haakon Danevad

 

Historielagets forord:                                                                                                                                          10

Forfatterens Hovedinnledning:                                                                                                                         11

Stedsnavn:                                                                                                                                                              15

 

KROKEN

Innledning:                                                                                                                                                             17

Torbjørn Eikhaugen.                                                                                                                                            19

Eplet faller ikke langt fra stammen.                                                                                                                 26

Svintokskjøtt og andre delikatesser.                                                                                                                33

Bevereksperten Oddvar Måbuholt.                                                                                                                 34

Småstubber frå Kroken.                                                                                                                                      43

 

TOKESTRENDENE.

Innledning.                                                                                                                                                             45

Haakon Wefald.                                                                                                                                                    50

Halvor Strandskogen.                                                                                                                                          52

Tre søsken.                                                                                                                                                            57

Da Nikolai Espeland måtte ha handlangerhjelp for å skyte elgen.                                                          59

Olav Heia:                                                                                                                                                              60

Diverse frå Tokestrendene                                                                                                                                 67

 

JYSEREID.

Innledning                                                                                                                                                              72

Dalen                                                                                                                                                                       74

Jysereid gård                                                                                                                                                         75

Kvennmyra                                                                                                                                                             78

Myra                                                                                                                                                                        79

Sandvasslia                                                                                                                                                             81

Breili                                                                                                                                                                        84

Gryting                                                                                                                                                                    86

De gamle plassane                                                                                                                                               88

Om veiforbindelsen til Jysereidgrenna før 1946                                                                                          90

Om skoleforholdene på Jysereid                                                                                                                      92

Skogsdrifta                                                                                                                                                             95

Om Lars Kristensen, som i forrige århundre levde som eneboer i Jysereid-markene.                        97

 

PRESTESTRANDA.

Innledning                                                                                                                                                              99

Drangedal Sogneselskap                                                                                                                                     101

En veteran fra dampskipstiden på Toke                                                                                                         106

Magnus Jansen                                                                                                                                                     111

Jon Refsdalen, mannen som kunne bruke ”Kragen” både på banen og i skauen                                116

Olav H. Strand                                                                                                                                                       125

Løftesteiner                                                                                                                                            128

Vintersport i gamle dager                                                                                                                   130

En fargerik skredder                                                                                                                                            136

Sett og hørt fra Prestestranna                                                                                                                           140

Jakt med Prestestranna som utgangspunkt                                                                                    152

 

KJOSEN

Innledning           |                                                                                                                                                  156

Klo og kvasse nebb                                                                                                                                               157

Aasolf Bærstad                                                                                                                                                      159

Ørnejakt i Singusdal                                                                                                                                             165

Revepopelen på Singusdal                                                                                                                                 166

”Glisjesvensken” eller ”Matjordsvensken” som han også ble kalt                                                          168

Vestmarnotiser                                                                                                                                                     171

Diverse småhistorier frå Kjosen                                                                                                                        172

 

NEDRE TØRDAL

Innledning                                                                                                                                                              177

Sandvik og Ole O. Skreland                                                                                                                                178

Steinar Vrålstad og Fiskevann                                                                                                                           184

Skomakeren som ble ved sin lest                                                                                                                     189

Hans G. Bø                                                                                                                                                             198

Diverse småhistorier frå Nedre Tørdal                                                                                                           202

 

ØVRE TØRDAL

Innledning                                                                                                                                                              209

Byfolk på landet                                                                                                                                                    211

Brosdal                                                                                                                                                                    214

Olav Rui forteller om de viltrike åra omkring 1915                                                                                     217

Sett og hørt frå Øvre Tørdal                                                                                                                              225

 

Kategori:

Beskrivelse

Hefte 3, 1980

”Fra dal til hei i Drangedal”. Av Haakon Danevad

 

Historielagets forord:                                                                                                                                          10

Forfatterens Hovedinnledning:                                                                                                                         11

Stedsnavn:                                                                                                                                                              15

 

KROKEN

Innledning:                                                                                                                                                             17

Torbjørn Eikhaugen.                                                                                                                                            19

Eplet faller ikke langt fra stammen.                                                                                                                 26

Svintokskjøtt og andre delikatesser.                                                                                                                33

Bevereksperten Oddvar Måbuholt.                                                                                                                 34

Småstubber frå Kroken.                                                                                                                                      43

 

TOKESTRENDENE.

Innledning.                                                                                                                                                             45

Haakon Wefald.                                                                                                                                                    50

Halvor Strandskogen.                                                                                                                                          52

Tre søsken.                                                                                                                                                            57

Da Nikolai Espeland måtte ha handlangerhjelp for å skyte elgen.                                                          59

Olav Heia:                                                                                                                                                              60

Diverse frå Tokestrendene                                                                                                                                 67

 

JYSEREID.

Innledning                                                                                                                                                              72

Dalen                                                                                                                                                                       74

Jysereid gård                                                                                                                                                         75

Kvennmyra                                                                                                                                                             78

Myra                                                                                                                                                                        79

Sandvasslia                                                                                                                                                             81

Breili                                                                                                                                                                        84

Gryting                                                                                                                                                                    86

De gamle plassane                                                                                                                                               88

Om veiforbindelsen til Jysereidgrenna før 1946                                                                                          90

Om skoleforholdene på Jysereid                                                                                                                      92

Skogsdrifta                                                                                                                                                             95

Om Lars Kristensen, som i forrige århundre levde som eneboer i Jysereid-markene.                        97

 

PRESTESTRANDA.

Innledning                                                                                                                                                              99

Drangedal Sogneselskap                                                                                                                                     101

En veteran fra dampskipstiden på Toke                                                                                                         106

Magnus Jansen                                                                                                                                                     111

Jon Refsdalen, mannen som kunne bruke ”Kragen” både på banen og i skauen                                116

Olav H. Strand                                                                                                                                                       125

Løftesteiner                                                                                                                                            128

Vintersport i gamle dager                                                                                                                   130

En fargerik skredder                                                                                                                                            136

Sett og hørt fra Prestestranna                                                                                                                           140

Jakt med Prestestranna som utgangspunkt                                                                                    152

 

KJOSEN

Innledning           |                                                                                                                                                  156

Klo og kvasse nebb                                                                                                                                               157

Aasolf Bærstad                                                                                                                                                      159

Ørnejakt i Singusdal                                                                                                                                             165

Revepopelen på Singusdal                                                                                                                                 166

”Glisjesvensken” eller ”Matjordsvensken” som han også ble kalt                                                          168

Vestmarnotiser                                                                                                                                                     171

Diverse småhistorier frå Kjosen                                                                                                                        172

 

NEDRE TØRDAL

Innledning                                                                                                                                                              177

Sandvik og Ole O. Skreland                                                                                                                                178

Steinar Vrålstad og Fiskevann                                                                                                                           184

Skomakeren som ble ved sin lest                                                                                                                     189

Hans G. Bø                                                                                                                                                             198

Diverse småhistorier frå Nedre Tørdal                                                                                                           202

 

ØVRE TØRDAL

Innledning                                                                                                                                                              209

Byfolk på landet                                                                                                                                                    211

Brosdal                                                                                                                                                                    214

Olav Rui forteller om de viltrike åra omkring 1915                                                                                     217

Sett og hørt frå Øvre Tørdal                                                                                                                              225