Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 16

kr50.00

Hefte 16, 1993

 

Red:                                                   Forord                                                                                                          7

Ragnar Kaasa:                                 Husmannen                                                                                                 9

Olav Sannes:                                    Juleminne                                                                                                    10

Tor O. Gautefald:                           Goe karer                                                                                                    19

Gunnulf Aase:                                 Jon Løite – spelemannen frå Tørdal                                                     31

Olaf Vogsland:                                Anders Olsen Opsal – en ekte pioner                                                   40

Abraham J. Melås:                         Øvre Håstul                                                                                                 66

Jens Fr. Vevstad:                            Olav Jensson Trydal                                                                                  74

Per Naas:                                         ”Mit Levnets Løb”                                                                                     79

John T. Haugen:                              Anund Snikker                                                                                            83

Trygve Fosstveit:                            Ein føregangsmann for skulen i Drangedal                                         88

Nils Sandsodden:                            Barndomsminner frå Våje-grenda                                                        94

Oddvar Måbuholdt:                       Frå jakt og seterliv i ytre Kroken                                                                           98

Halvor Lauvstad:                            Om å ligge ute                                                                                            110

Alv P. Lauvstad:                              Kan Homleid –ætta føra sine slektsrøter

attende til Harald Hårfagre?                                                                  114

Nils J. Sætre:                                    Ei dramatisk krigshending                                                                       122

Jon Straume:                                   Hvem var far til Eilev Solberg?                                                               128

Olav T. Naas:                                   Den verdenskjente vitenskapsmannen Otto Fabricius                    134

Olav T. Naas:                                   Den gamle drengestua i prestegården

(Tillegg til artikkel om Otto Fabricius)                                                  156

Elling Tørnes:                                  Drangedal historielags logo                                                                   160

 

 

Minner frå Drangedal – Artikkeloversikt

Beskrivelse

Hefte 16, 1993

 

Red:                                                   Forord                                                                                                          7

Ragnar Kaasa:                                 Husmannen                                                                                                 9

Olav Sannes:                                    Juleminne                                                                                                    10

Tor O. Gautefald:                           Goe karer                                                                                                    19

Gunnulf Aase:                                 Jon Løite – spelemannen frå Tørdal                                                     31

Olaf Vogsland:                                Anders Olsen Opsal – en ekte pioner                                                   40

Abraham J. Melås:                         Øvre Håstul                                                                                                 66

Jens Fr. Vevstad:                            Olav Jensson Trydal                                                                                  74

Per Naas:                                         ”Mit Levnets Løb”                                                                                     79

John T. Haugen:                              Anund Snikker                                                                                            83

Trygve Fosstveit:                            Ein føregangsmann for skulen i Drangedal                                         88

Nils Sandsodden:                            Barndomsminner frå Våje-grenda                                                        94

Oddvar Måbuholdt:                       Frå jakt og seterliv i ytre Kroken                                                                           98

Halvor Lauvstad:                            Om å ligge ute                                                                                            110

Alv P. Lauvstad:                              Kan Homleid –ætta føra sine slektsrøter

attende til Harald Hårfagre?                                                                  114

Nils J. Sætre:                                    Ei dramatisk krigshending                                                                       122

Jon Straume:                                   Hvem var far til Eilev Solberg?                                                               128

Olav T. Naas:                                   Den verdenskjente vitenskapsmannen Otto Fabricius                    134

Olav T. Naas:                                   Den gamle drengestua i prestegården

(Tillegg til artikkel om Otto Fabricius)                                                  156

Elling Tørnes:                                  Drangedal historielags logo                                                                   160