Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 15

kr50.00

Hefte 15, 1992

 

Per Høidalen:                                  Skaukaren og hesten                                                                                9

Astrid Sageie:                                  Min barndoms jul                                                                                      13

John T. Haugen:                              Tømmerdrift på den gamle måten, og vel så det                              28

Olav T. Naas:                                   ”Reiarsdalsåra” frå ”Kjosvisa” til Oslo Spektrum                               30

Anne Øygarden:                             Et vårminne frå Reiarsdalen i 1881                                                       59

Abraham J. Melås:                         Litt om Tveitaslekta                                                                                  61

Tor O. Gautefald:                           Borghild – Litt om gjetarliv for 70 år sea                                             68

Per Naas:                                         Amerikabrev frå Olav Henriksen Bustrak                                            75

Gunnar Sem:                                   Barn på landet i krigens Norge                                                              86

  1. Fløgstad og L. Vevstad: Kjempekarar på Trydal i Gjerstad                95

Torleiv Holte:                                  Om fantefølgjer og anna omreisans folk                                                            114

Jørgen Åsen:                                    Tømmerfløyting                                                                                         120

Jostein Aure:                                   Et barndomsminne                                                                                    123

Alv P. Lauvstad:                              Soga om garden Dale i tidsbolken 1650-1850                                    128

Dag Straume:                                  Den gamle kjørkeveien fra Kjosen til Tørdal                                       135

 

Minner frå Drangedal – Artikkeloversikt