Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 14

kr50.00

Hefte 14, 1991

 

Skulesoge frå Drangedal, skrevet av Stian Henneseid.

Føreord:                                                                                                                                                                  7

Almugeskulen blir grunnlagt:                                                                                                                            8

Omgangsskulen i Drangedal blir til:                                                                                                                 11

Skulehaldarane:                                                                                                                                                    29

Knut Jensen og klokkarskulen:                                                                                                                          33

Lærarane i omgangsskulen:                                                                                                                               35

Omgangsskulelærarane og miljøet                                                                                                                  48

Omgangsskulen i arbeid:                                                                                                                                    50

Skulelova av 1860:                                                                                                                                               56

Skulane i Drangedal etter lova av 1860:                                                                                                         59

Kretsordninga:                                                                                                                                                       60

Skulehus:                                                                                                                                                                61

Lærarane:                                                                                                                                                               63

Lærarinner:                                                                                                                                                            64

Undervisning og elevar:                                                                                                                                      66

”Den høiere almueskole”:                                                                                                                                  70

Budsjettlova 1860-1890:                                                                                                                                    71

Skulelova av 1889:                                                                                                                                               73

Skulane i Drangedal 1890-1936:                                                                                                                       78

Skulestyret:                                                                                                                                                            78

Kretsar og skuletid:                                                                                                                                              80

Skulebudsjetta:                                                                                                                                                      87

Fag og undervisning 1890-1936:                                                                                                                      89

Lærarane 1890-1940:                                                                                                                                          98

Skulelova av 1936:                                                                                                                                               101

Framhaldsskulen og andre skuleslag i bygda etter 1890:                                                                                         102

Litt om krigsåra 1940-1945:                                                                                                                               106

Norsk skule i etterkrigstida:                                                                                                                               107

Drangedalsskulane i etterkrigstida:                                                                                                                 110

9-årig skule i Drangedal:                                                                                                                                     110

Kretsreguleringa på 1960-talet:                                                                                                                        112

Avtale om forsøk med 9-årig skule i Drangedal:                                                                                           113

Kroken nye skule:                                                                                                                                                 113

Drangedal ungdomsskule:                                                                                                                                  114

Innføring av 5-dagars skule i Drangedal:                                                                                                        115

Litt om skyssordninga i kommunen:                                                                                                                117

1964-1982, 25 år med 9-årig skule:                                                                                                                 118

Spesialpedagogiske tiltak:                                                                                                                                  120

Leirskulen:                                                                                                                                                              121

Skulesjefen og administrasjonen:                                                                                                                     121

Kretsskulane:                                                                                                                                                         123

Kjelder:                                                                                                                                                                    218

Minner frå Drangedal – Artikkeloversikt