Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 12

kr50.00

Hefte 12, 1989

 

Karl Øvretveit:                                 Heimegrenda                                                                                              9

Agnes Kittilsen:                               Fra Dalsfoss og Drangedal. Barndomsminner                                     11

Tor A. Bakke:                                   Ein drangedalsprest og hans zoologiske oppdagelse                       24

Per Naas og Olav T. Naas:            Kunstnerane i Nåsstranda. Tomas og Gunnar Strandkås                36

Tor O. Gautefald:                           Rølandliane                                                                                                 49

Halvor Nesland:                              Ein undoms opplevingar midt i 20-åra                                                52

Hildur Tikkanen Øygarden:          Lykkelige barneår                                                                                      59

John T. Haugen:                              Den gamle skytebanen ved Haugen                                                     66

Øyvind T. Gulliksen:                       Familien Wefald skriver til Amerika                                                      70

Magnus Wefald:                             Bestefars første ekteskap                                                                        95

Olav T. Naas:                                   Knut Wefald – furèren som kartla ”minst halve bygda”.                101

Grunnskulen i Drangedal,  250 år:                                                                                                                   105

Litt om skulestellet i Drangedal:                                                                                                                                      107

Trygve Fosstveit:                            Om skulestellet i gamle dagar                                                               109

Per Naas:                                         Glimt frå skulesoga i Drangedal                                                             115

Avskrift frå ein gamal skuleprotokoll: Cirkulairskrivelse                                                                             122

Simen Sydtveit:                               Litt om Karine Tremyr                                                                              125

Nils Vaale:                                        Litt fra skolen i gamle dager                                                                   128

Erling Tveit:                                     Sigurd Klomsæt – Mennesket, læraren og skuleleiaren                  130

 

 

Kategori: