Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 11

kr50.00

Hefte 11, 1988

 

Halvor Lauvstad:                            Jul under Flokliknatten                                                                             9

Olav T. Naas:                                   Kongsgarden Jysereid:                                                                             11

Ove Haugland:                                Lokalhistorisk tur frå Brødsjø til Jysereid                                             29

Dag Straume:                                  Minneglimt frå barneår i Jysereidgrenda.

Fortalt av John Breili til Dag Straume                                                   36

Jens Sætre:                                      Minner frå barneår og hjuringdagar                                                     38

Ingebjørg Heldal:                            Minner frå krigsåra                                                                                   41

Jørgen Bergland:                            Den store veddrifta på Søvann                                                              67

Astrid Sageie:                                  Møte mellom hest og bil i gamal tid                                                    71

Per Naas:                                         Asborg Lensegrav. Portrett av ei gåverik kvinne i Kjosen.               75

Halvor Nesland:                              Mi første elgjakt                                                                                        89

Halldor Heldal:                                Folkeboksamlinga i Drangedal i 1850-og 1860-åra                           91

Aslaug Nordbø:                               Skuleveien vår                                                                                           97

Anne og Halvor Røsvik:                Tømmerflåting i Bjårvann                                                                        100

Agnes Kittilsen:                               En tur til bestefar i gamle dager                                                            107

Bjarne Kleiva:                                  Gunhild Eikebu – ”Tuppa”                                                                       111

Nils Andreas Wøllestad:               Stykker av og om ole Nielsen Brusli                                                      114

Gunnulf Aase:                                 Vegane i Drangedal i 1920 og – 30 åra. Fjellgardsvegen.                124

Gudmund Clemensen:                  Fisketur på våren                                                                                       127.

 

Kategori: