Det var ein gong – Minner fra Drangedal nr. 1

kr50.00

Hefte 1, 1976.

 

Innsender:                                       Artikkelnavn:                                                                                             Side:

Forord.

Jørgen Løyte: – Kva har den gamle jarnvinna havt å segja for fjellbygdene?                                        7

Aasulv E. Tveit:  -Fantefølgjer og fantefutar i Drangedal.                                                                           20

Jon Lauvstad:                                   Utvandrarar frå Tørdal.                                                                           32

Trygve Reiersdal:                            Drangedal Bygdetun.                                                                                41

Eilert Kvernes:                                 Fyrste gong til fjells.                                                                                 47

Jenny Jonskås:                                Dikt: ”Skogskarens gamle minner”.                                                      54

Halvor Lauvstad:                             Dikt: ”Skogen og mennesket”.                                                               56

Hans Ringnes:                                  Dikt: ”Barndomsheimen”.                                                                       58

Tor O. Gautefald:                            Hauklitjennkåsa.                                                                                        60

Aslak Aase:                                       Elv- og bekkvernar i Drangedal.                                                             69

Marie Vøllestad:                             Minneoppgåve for eldre.                                                                        73

Halvor Lauvstad:                             Om Alv Roholt frå Dale i Tørdal som var lyst fredlaus for drap               88

Harald Lone:                                    Skogsdrift før og no.                                                                                 95

Haakon Danevad:                           ”En nasjonalpark i miniatyr”. Skultervannsåsen i Drangedal.               102

Karl Øvretveit:                                 Dialektord frå Tørdal.                                                                               107

Drangedal Historielag:                  Lover m.m.                                                                                                  125

 

Kategori:

Beskrivelse

Hefte 1, 1976.

 

Innsender:                                       Artikkelnavn:                                                                                             Side:

Forord.

Jørgen Løyte: – Kva har den gamle jarnvinna havt å segja for fjellbygdene?                                        7

Aasulv E. Tveit:  -Fantefølgjer og fantefutar i Drangedal.                                                                           20

Jon Lauvstad:                                   Utvandrarar frå Tørdal.                                                                           32

Trygve Reiersdal:                            Drangedal Bygdetun.                                                                                41

Eilert Kvernes:                                 Fyrste gong til fjells.                                                                                 47

Jenny Jonskås:                                Dikt: ”Skogskarens gamle minner”.                                                      54

Halvor Lauvstad:                             Dikt: ”Skogen og mennesket”.                                                               56

Hans Ringnes:                                  Dikt: ”Barndomsheimen”.                                                                       58

Tor O. Gautefald:                            Hauklitjennkåsa.                                                                                        60

Aslak Aase:                                       Elv- og bekkvernar i Drangedal.                                                             69

Marie Vøllestad:                             Minneoppgåve for eldre.                                                                        73

Halvor Lauvstad:                             Om Alv Roholt frå Dale i Tørdal som var lyst fredlaus for drap               88

Harald Lone:                                    Skogsdrift før og no.                                                                                 95

Haakon Danevad:                           ”En nasjonalpark i miniatyr”. Skultervannsåsen i Drangedal.               102

Karl Øvretveit:                                 Dialektord frå Tørdal.                                                                               107

Drangedal Historielag:                  Lover m.m.                                                                                                  125