Om oss

Lagets formål er å ta vare på den rike kulturhistoria som bygda har. Det kan være alt fra tidligere tiders skogsarbeid, jordbruk, seterdrift, jakt og fiske til moderne driftsmåter og levesett. Gamle sagn, høgtidsskikker, allmenne levekår og dagligdagse hendelser, samt musikk og dikting er viktig å bevare. Laget blei stifta i 1969, og fikk raskt om lag 200 medlemmer, også utflytta drangedøler og andre interesserte. Laget arrangerer vårmøte og/eller høstmøte med lokalhistoriske og rikshistoriske tema, og har gjerne en sommertur til en interessant gård eller plass i kommunen. Av prosjekter som laget har tatt for seg i de siste åra kan vi nevne forskjellige informasjonstavler: Informasjonstavle ved Gråtopp-plassen, tavle som omhandler sprenging av jernbanebrua ved Voje og til sagnet om ”Liksteinen” i Kjosen. Vi er i gang med kartlegging av gamle ferdselsveier og historier langs de forskjellige strekningene. Det er nok å ta fatt i av andre saker, som registrering av gravhauger, røyser, bygdeborger og oldtidsfunn. Bærebjelken i lagets prosjekter er “Det var ein gong – Minner frå Drangedal”. Gjennom denne bokserien formidles en rekke opplevelser og kulturhistorie. Det er lagets ønske at alle som har en historie å formidle skriver dette ned og sender til post@drangedalhistorielag.no eller direkte til redaktøren. Er det behov for hjelp til skriveprosessen kan laget bistå. Ta kontakt så ordner det seg. Dersom noen ønsker å kjøpe bilder, så ta kontakt med laget.    

Styret

Epost:  post@drangedalhistorielag.no  

Oddvar Langmyr

Leder
oddvar.langmyr@kebas.no – 994 07 496  

Øystein Røsvik

Styremedlem
oystein.rosvik@kebas.no – 951 76 615  

Dag Straume

Styremedlem

dstraume@online.no – 986 21 208  

Anne Kjendsheim

Styremedlem – Sekretær

anne_kjendsheim@hotmail.com – 414 29 609  

John Bustrak

Styremedlem
john.bustrak@kebas.no – 411 20 436    

John Rune Furunes

Varamedlem
johnrunefurunes@icloud.no – 913 56 873  

Harald Solvang

Varamedlem
harald.solvang@kebas.no – 911 65 257      

Kjell Tore Vogsland

Årbokredaktør
kjell,tore@vogsland.no – 404 71 923  

 

Leif Helge Nyhus

Revisor
   

Øystein Rugtveit

Kasserer/regnskapsfører som stedfortreder etter Elling Tørnes fram til valg på årsmøte
oystein@vrs.as  

Else Selmann

Valgkomite
else.selman@gmail.com – 993 08 005  

Håvard Hagen

Valgkomite.
haavard.hag@gmail.com – 905 05 453  
Harald Solvang trådte inn fra valgkomite som vara til styret etter Ellings død.