Om oss

Om oss

Lagets formål er å ta vare på den rike kulturhistoria som bygda har. Det kan være alt fra tidligere tiders skogsarbeid, jordbruk, seterdrift, jakt og fiske til moderne driftsmåter og levesett. Gamle sagn, høgtidsskikker, allmenne levekår og dagligdagse hendelser, samt musikk og dikting er viktig å bevare.

Laget blei stifta i 1969, og fikk raskt om lag 200 medlemmer, også utflytta drangedøler og andre interesserte. Laget arrangerer vårmøte og/eller høstmøte med lokalhistoriske og rikshistoriske tema, og har gjerne en sommertur til en interessant gård eller plass i kommunen.

Av prosjekter som laget har tatt for seg i de siste åra kan vi nevne forskjellige informasjonstavler: Informasjonstavle ved Gråtopp-plassen, tavle som omhandler sprenging av jernbanebrua ved Voje og til sagnet om ”Liksteinen” i Kjosen. Vi er i gang med kartlegging av gamle ferdselsveier og historier langs de forskjellige strekningene. Det er nok å ta fatt i av andre saker, som registrering av gravhauger, røyser, bygdeborger og oldtidsfunn.

Bærebjelken i lagets prosjekter er «Det var ein gong – Minner frå Drangedal». Gjennom denne bokserien formidles en rekke opplevelser og kulturhistorie. Det er lagets ønske at alle som har en historie å formidle skriver dette ned og sender til post@drangedalhistorielag.no eller direkte til redaktøren. Er det behov for hjelp til skriveprosessen kan laget bistå. Ta kontakt så ordner det seg.

Dersom noen ønsker å kjøpe bilder, så ta kontakt med laget.

Styret

Epost:  post@drangedalhistorielag.no

Øystein Røsvik

Leder

oystein.rosvik@outlook.com – 951 76 615

John Rune Furunes

Styremedlem

johnrunefurunes@icloud.com – 913 56 873

Anne Kjendsheim

Styremedlem (sekretær)

post@drangedalhistorielag.no – 414 29 609

Aud Margareth Vøllestad

Styremedlem

audmargarethvollestad@gmail.com – 95085878

Harald Solvang

Styremedlem (nestleder)

harald.solvang@kebas.no – 911 65 257

Olav Tørdal 

Styremedlem 

tordal.marked@coop.no – 917 67 249

John Køhler

Varamedlem

john.kohler@bilfinger.com – 905 84 275

Kjell Tore Vogsland

Årbokredaktør

kjell.tore@vogsland.no – 404 71 923