Om oss

Lagets formål er å ta vare på den rike kulturhistoria som bygda har. Det kan være alt fra tidligere tiders skogsarbeid, jordbruk, seterdrift, jakt og fiske til moderne driftsmåter og levesett. Gamle sagn, høgtidsskikker, allmenne levekår og dagligdagse hendelser, samt musikk og dikting er viktig å bevare.

Laget blei stifta i 1969, og fikk raskt om lag 200 medlemmer, også utflytta drangedøler og andre
interesserte. Laget arrangerer Vårmøte og/eller Høstmøte med lokalhistoriske og rikshistoriske
tema, og har gjerne en Sommertur til en interessant gård eller plass i kommunen.

Av prosjekter som laget har tatt for seg i de siste åra kan vi nevne informasjonstavler: Ved Gråtopp-minnesmerket, tavle som omhandler sprenging av jernbanebrua ved Voje og til sagnet om ”Liksteinen” i Kjosen. Vi er i gang med kartlegging av gamle ferdselsveier og historier langs de forskjellige strekningene. Det er nok å ta fatt i av andre saker, som registrering av gravhauger, røyser, bygdeborger og oldtidsfunn.

Styret

Oddvar Langmy

Leder

Øystein Røsvik

Styremedlem

Øystein Rugtveit

Regnskapsfører

Dag Straume

Styremedlem

John Bustrak

Styremedlem

Anne Kjendsheim

Varamedlem

John Rune Furunes

Varamedlem

Kjell Tore Vogsland

Årbokredaktør

Leif Helge Nyhus

Revisor

Håvard Hagen

Valgkomite

Else Selmann

Valgkomite

Harald Solvang

Valgkomite