Om oss

Lagets formål er å ta vare på den rike kulturhistoria som bygda har. Det kan være alt fra tidligere tiders skogsarbeid, jordbruk, seterdrift, jakt og fiske til moderne driftsmåter og levesett. Gamle sagn, høgtidsskikker, allmenne levekår og dagligdagse hendelser, samt musikk og dikting er viktig å bevare.

Laget blei stifta i 1969, og fikk raskt om lag 200 medlemmer, også utflytta drangedøler og andre interesserte. Laget arrangerer vårmøte og/eller høstmøte med lokalhistoriske og rikshistoriske tema, og har gjerne en sommertur til en interessant gård eller plass i kommunen.

Av prosjekter som laget har tatt for seg i de siste åra kan vi nevne forskjellige informasjonstavler: Informasjonstavle ved Gråtopp-plassen, tavle som omhandler sprenging av jernbanebrua ved Voje og til sagnet om ”Liksteinen” i Kjosen. Vi er i gang med kartlegging av gamle ferdselsveier og historier langs de forskjellige strekningene. Det er nok å ta fatt i av andre saker, som registrering av gravhauger, røyser, bygdeborger og oldtidsfunn.

Bærebjelken i lagets prosjekter er “Det var ein gong – Minner frå Drangedal”. Gjennom denne bokserien formidles en rekke opplevelser og kulturhistorie. Det er lagets ønske at alle som har en historie å formidle skriver dette ned og sender til post@drangedalhistorielag.no eller direkte til redaktøren. Er det behov for hjelp til skriveprosessen kan laget bistå. Ta kontakt så ordner det seg.

Dersom noen ønsker å kjøpe bilder, så ta kontakt med laget.

Styret

Epost:  post@drangedalhistorielag.no

Oddvar Langmyr

Leder

oddvar.langmyr@kebas.no – 994 07 496

 

Øystein Røsvik

Nestleder
oystein.rosvik@kebas.no – 951 76 615
 
Anne Kjendsheim
Sekretær
anne_kjendsheim@hotmail.com – 414 29 609
 

Øystein Rugtveit
Kasserer
oystein@vrs.as – 902 69 800

 

Dag Straume

Styremedlem

dstraume@online.no – 986 21 208

John Bustrak

Styremedlem

john.bustrak@kebas.no – 411 20 436

John Rune Furunes

Varamedlem

johnrunefurunes@icloud.no – 913 56 873

Harald Solvang

Varamedlem

harald.solvang@kebas.no – 911 65 257

Kjell Tore Vogsland

Årbokredaktør

kjell,tore@vogsland.no – 404 71 923

 

Leif Helge Nyhus

Revisor
 

Else Selmann

Valgkomite

else.selman@gmail.com – 993 08 005

Håvard Hagen

Valgkomite.

haavard.hag@gmail.com – 905 05 453

Kjell Peder Haugene

Valgkomite