Beskrivelse for bruk

I søkefeltet kan en skrive inn navn på hva en leter etter; –  personnavn, stedsnavn eller annet. Når en så klikker på ”lupa” vil de bildene som har dette søkeordet i teksten komme frem.

En må ta hensyn til er at enkelte navn har blitt skrevet på forskjellige måter opp gjennom årene. Derfor kan en variere skriveformen ved søk, og kanskje få flere treff på samme søkemål.

Det er ikke alle bilder som har navn, og det forekommer feil. Dersom noen registrerer feil bes det om at vi gjøres oppmerksom på det, så skal vi forsøke å rette det innen rimelig tid.

Noe en skal være oppmerksom på er at ikke alle bildene som lå i det opprinnelige bildegalleriet kom med over i dette. Det er det tekniske årsaker til, men vi skal forsøke å få lagt inn de resterende innen rimelig tid. Det har med format og tegnsetting å gjøre, og nettleseren ville ikke godta alt.

Når en ser på bildene og går ned siden, klikker en på den enkle vinkelhaken for å gå til neste bildeside. Trykk på Esc på tastaturet for å gå tilbake etter å ha søkt på et bilde.

Bilder kan bestilles fra historielaget ved å sende en e-post til post@drangedalhistorielag.no, eller ta kontakt pr telefon eller e-post med noen i styret.

Bilder kan kjøpes både ved overføring pr. e-post og som papirutskrift.

Priser:

Til privat bruk: 50 kr

Kommersiell bruk, lokale aktører: 300 kr

Kommersiell bruk, utbygds aktører: 400 kr.

Rabatt ved kjøp av 10 bilder eller mer: 300 kr.

Ved kjøp av bilde utskrevet på fotopapir:

Størrelse 10×15 cm:        kr. 65.-

Størrelse 15 x 20 cm:      kr. 80.-

Størrelse 20 x 30 cm:      kr. 95 (A4)

I tillegg kommer porto ved utsendelse.

For bruk av bilder i lokalhistoriske hefter avtales det i hvert enkelt tilfelle, og uansett må det framkomme at bildene er fra Drangedal historielags bildearkiv.

Generelt om historielagets tillatelse til bruk av bildene i arkivet

Søk
« av 531 »