Har du en historie å dele?

En viktig oppgave er innsamling av artikler. Derfor jakter vi hele tiden på historier som er relatert til Drangedal. Alle som måtte ha slike historier inviteres til å skrive dem ned og sende til oss. Gjerne sammen med bilder som kan kobles til fortellingen. Skriftforma kan være bokmål, nynorsk og dialekt.

Om ønskelig kan vi hjelpe til med å utforme artiklene. Vi søker etter alle typer historier, både fra dagliglivet og fra større begivenheter.

Artikler, eventuelt med bilder, sendes til redaktøren:

Kjell Tore Vogsland

Ettestadveien 272

3750 Drangedal.

Epost: kjell.tore@vogsland.no. Telefon: 404 71 923 / 35 70 95 42

Skogbruk i gammal tid

Informasjon : Fotograf: Britt Andreassen Kommentar: Per Høidalen Regi: Sveinung Norendal Tekninsk Produksjon: T-VIDEO Produsert av: Drangedal Skogeierlag 1986 År : 1985 Lengde : 00:30:08.60

Informativ tekst om Årbøkene

Barndomsminner Det er flere gode barndomsfortellinger i «Det var ein gong»-boka fra 2018. Først forteller Karin Helene Haukøya om sin far Alf, som vokste opp på Haukøya på begynnelsen av 1900-tallet. Det var jo ikke direkte sentralt og ganske så … Read More

”Litt om gamle ferdselsveier”

Bakgrunn for prosjektet om kartlegging av gamle ferdselsveier i Drangedal.       Registreringa av de gamle veiane er et prosjekt som går i Drangedal Historielag`s regi. Som styremedlem i laget var det eg som fikk ansvar for gjennomføringa, og … Read More

”Frå Kjosen til Landsmarka”

Ferdselsveien Nås til Landsmarka. Forbi Nåsgårdane gikk veien østover til Setre, Høidalen og Huskebru ved kommunegrensa, og i den andre retningen svinga den meir sørover mot Prestestranna. Litt historie må me ta med oss, før turen starter. Informasjon utover det … Read More