Ny bok: «Gamle ferdselsveier i Drangedal»

Drangedal Historielag utgir i disse dager boka «Gamle ferdselsveier i Drangedal».
Den lille boka om ferdselsveiane i Drangedal har blitt til gjennom fleire år, med lengre opphold av forskjellige årsaker.
Teksten er skrevet av Øystein Røsvik i samarbeid med Halvor T. Nordbø, Karl Tveit Espeland og Håvard Hagen som har tatt seg av kart over gamle ferdselveier over heile kommunen.
Litt av hvert om hendelser langs de forskjellige strekningane er forsøkt tatt med, også om skysstasjoner og generelt lovverk.
Det er ikkje et historisk verk, men ein enkel beskrivelse om veier og forhold i eldre tid.
Boka kan bestilles i nettbutikken til www.drangedalhistorielag.no fra fredag 9.oktober, eller ta kontakt med historielaget. Boka kommer i salg i utsalgssteder fra 16. november, sammen med Det var ein gong – Minner frå Drangedal. Utsalgssteder vil bli nærmere annonsert.

Innhold:

Ferdselsveier i Drangedal                                                                                     

Historisk bakgrunn – litt om lovverk, lengdemål og skysstasjoner              

Kjosen – med Singusdal som utgangspunkt                                                     

Kjosen   – frå Singusdal til Eikåsen                                                                       

Lensegrav om Eikåsen til Bø kjørke                                                                    

Lensegrav til Åkre – Nås og mot Landsmarka                                                  

Nås – Solberg                                                                                                           

Straume – Prestestranna                                                                                      

Straume – Henseid Kilebygda                                                                              

Henneseid – Sannes til Herre                                                                              

Kroken – frå Garegrenda, Måbekk, Voje til Prestestranna                           

Hauglandsgrenda til Bjønnustad og Jysereid til Bjønnustad                        

Jysereid og østover                                                                                                

Litt oppsummering om veiane sør for Prestestranna                                    

Prestestranna – Tørdal                                                                                          

Bø kjørke, nord og vestover                                                                                 

Litt om heiområdene i øvre del av Tørdal                                                        

Kilder og etterord

 

                               

 

                                

 

 
Comments are closed.