Forhåndsbestilling av bok nr. 43

Årets bok, Det var ein gong – minner frå Drangedal nr. 43/2020, er ferdig i løpet av oktober. Av koronahensyn vil distribusjonen bli noe annerledes enn det vi er vant til. Det blir ikke salg på Drangedal historielags årsmøte, da dette er utsatt til over nyttår. Det er også uvisst om historielaget skal delta på høstens ulike messer.

Styret i historielaget har vedtatt at bøkene skal leveres til de vanlige utsalgsstedene 16. november. Før den tid er det mulig å kjøpe bok 43 direkte fra laget.
Allerede nå tar vi imot forhåndsbestillinger. De som ønsker å benytte seg av dette kan kontakte oss. Dere vil da få høstens bok tilsendt samme dag som vi mottar forsendelsen fra trykkeriet.

Styret i Drangedal historielag har vedtatt at prisen på året bok er kr. 275, grunnet økte trykkerikostnader. Ved sending i posten kommer et tillegg for porto og ekspedisjon på kr.100.

Forhåndsbestillinger rettes til:
www.drangedalhistorielag.no, eller en person tilknyttet ledelsen i Drangedal historielag

Epostadresser:
post@drangedalhistorielag.no – kjell.tore@vogsland.no

Innhold årbok 43:
Redaktøren:                                                                Forord
Harald Solvang:                                                         Informasjon om «Skogsarbeideren»
Kari Margrete Wiberg:                                               Prolog
Edvin Straume:                                                           Det bestefar fortalte
Svein Brødsjø:                                                            
Elgjakt i Kroken
Jon Bjørn Bergane:                                                    Om klokker
Nils J. Sætre:                                                              Trekkspillvirtuosen på Strand
Sigrid Heldal Ramsvik:
                                               Barndomsminner frå 1950-åra
Karin Helene Haukøya:                                               Sangen om Anne Johre
Aud Margareth Vøllestad:
                                           Kafelivet i Stranna da jeg var ung
Eilert Kvernes:                                        
Då tørdølene stakk siken i straumen på gytevandringa Odd Aure:                                                                   Et barndomsminne
Arne J. Evja:                                                               Drangedal IL
Redaksjonen:                                                                      Bebodde øyer i Drangedal
Jon Bjørn Bergane:
                                                    Tømmeroppgjør frå 1910
Olaf Vogsland:                                                            Brødrene John Grønøen og Jens Mørland
Dag Straume:                                                              Øvre Tørdal Arbeiderparti
Helge Øvretveit:                                                          Sangtimene på Solberg skole
Odd Aure og Jan Straume:                                         Bussruta til Grenland
Kjell Tore Vogsland:                                                   Fra Berstad til Vrålstad
Jon Bjørn Bergane:                                                     Barneminne frå krigen
Jorunn Marcussen og Sigrid Heldal Ramsvik:           Brødsjø skule 1905–1989
Ingeborg Håstul:                                                          Påsketuren
Per Naas:                                                                     Frederik Bolling – prest fra 1678–1685
Redaksjonen:                                                                Eilev Aakre, drangedøl med skaperkraft
Olav Postmyr og Nils J. Sætre:        Motstandsmann fra Drangedal i kampene om Nord-Norge
Nils J. Sætre:                                                                Torleif Buhaugen fyller 90 år

Comments are closed.